Contemporary Algebra and Geometry in Greece

 

Anogeia, Crete,

25.5.16-26.5.16

       Lectures by

 

Grigori Avramidi                  Ohio

Nelia Charalambous         Nicosia

Vasilis Chousionis     Connecticut

Panagiotis Gianniotis        London

Giorgos Kydonakis            Illinois

Stavros Papadakis          Ioannina

Xenia Spilioti                       Bonn

 

                                         Organisers
 
I.D. Platis Crete, I. Androulidakis Athens, C. Kourouniotis Crete

             Invited Speakers

 

 

Hugo Parlier       Viktor Schroeder Fribourg                              Zurich